This is a list of free Armenia Genealogy Records online at FamilySearch.

 

Included are Armenia birth, marriage, & death records, census records, immigration records, genealogies, and more. We’ll continue to add more collections available online at FamilySearch. If you’re looking for onsite collections, visit their website & catalog.

 

These collections are all free to search. Due to contractual obligations, you’ll need to be logged in with a free FamilySearch account to view some of these records. If you follow the link and find the record is locked, login to FamilySearch on your computer and this may unlock the collection.

 

 

 

How to View the Collections

  1. Some links take you straight to the collection.

  2. Other links take you to a catalog description page where you will have to select the link.

    • Look for a camera icon and select that icon

    • or look for red print and select “here”

  3. If there is a key icon FamilySearch key icon over camera icon above the camera, this collection may be digitized and online, but you will either have to be signed in to your account at FamilySearch or they may need to be viewed at your local family history center or affiliate library. Find the nearest viewing center near you.

  4. In a few cases, the collection may be in queue to be digitized and you’ll need to check back at a later date.

 

 

 

 

Birth Marriage and Death records #OnGenealogy

Armenia Birth, Marriage, & Death Records

 

Armenia Birth, Marriage, & Death Records

Armenia – Church records, 1857-1923

Armenia – Parish registers, 1879-1917

Armenia – Եկեղեցական մատյանները: Parish registers, 1871-1919

Armenia – Զանազան հաշվետվություններ եվ գրառումներ: Miscellaneous accounts and records, 1800-1934

Armenia – Հայաստանի քաղաքների եվ գյուղերի ծախամատյաններ, ծախացուցակներ, հողամատյաններ : church registers, family lists, land registers, and other misc. documents, 1744-1935

Armenia – Հաշվի գիրք, 1741-1760: Account book, 1741-1760

Armenia – Տեղեկատուգրքեր : Erevan (consistory), 1811-1934

 

 

 

Orphans

Armenia – Merdzavor arevelkʿi erkrneri ameirikyan npastamatuytsʿ, 1901-1927

 

 

 

 

 

 

Residence records census land migration voting taxation #OnGenealogy

Armenia Residence Records

 

Census

Armenia – Censuses of prisoners in Armenia for various years, 1923-1928

Armenia – Vserossiīskai︠a︡ gorodskai︠a︡ perepis’ 1923 goda, 1923

Armenia – Petakan vichakagrutyun hartsʿatʿertʿ gyughakan khorhrdneri hamar, 1924

Armenia – 1926 Tʿvi hamamiutʿenavan marghahamar, 1926-1927

Armenia – 1929 Tʿvi hamamiutʿenavan marghahamar, 1929

Armenia – Petplan yev haykoop kʿaghakʿayn bnakzzutyan vereashvaṛum 1931 tʿ., 1931

 

 

 

 

Emigration, Immigration, & Migration

Armenia – Hayastani kʿaghakʿnerum ev shrjannerm terghavorvats nergaghtats Hayeri, 1946-1949

Armenia – Immigration to and internal migration within Armenia, 1921-1937

Armenia – Sarber ervneritsʿ nergaghtʿats Hayeri, 1942-1949

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daily Life Records school work church court government library social life #OnGenealogy

Armenia Daily Life Records

 

Genealogy

 

 

 

 

History

Armenia – History of the Armenian question to 1885

Armenia – The Russian conquest of the Caucasus

Armenia – A new pocket dictionary Armenian- English

Armenia – The Armenian review

 

 

 

 

Magazines & Periodicals

Armenia – The Armenian review

 

 

 

 

Names and Surnames

 

 

 

 

 

 

Religious Records

Armenia – Armenia church books : COLLECTION RECORD, 1838-1929

Armenia – Church records, 1857-1923

Armenia – Parish registers, 1879-1917

Armenia – Եկեղեցական մատյանները: Parish registers, 1871-1919

Armenia – Զանազան հաշվետվություններ եվ գրառումներ: Miscellaneous accounts and records, 1800-1934

Armenia – Հայաստանի քաղաքների եվ գյուղերի ծախամատյաններ, ծախացուցակներ, հողամատյաններ : church registers, family lists, land registers, and other misc. documents, 1744-1935

Armenia – Հաշվի գիրք, 1741-1760: Account book, 1741-1760

Armenia – Տեղեկատուգրքեր : Erevan (consistory), 1811-1934

 

 

 

 

 

Military records Wars Veterans #OnGenealogy

Armenia Military Records

 

 

Armenia – Military records : Kars military castle cathedral, 1879-1917

Armenia – Prizyvnoĭ spisok, 1887-1891

Armenia – Անձնական հաշվառման քարտեր կենսագրական տվյալներով, 1865?-1930?

Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.